Frequency Start End /* Date ITU Station SINPO Initials
Clear Sorted By: Date descending
V 1467.00 1600 1700   2021-11-26 HOL Radio Eldorado, Walterswald 3-5 SHN
V 1431.00 1730 1745   2021-11-26 DJI Voice of America 0-2 SHN
V 1660.00 2146     2021-11-26 HOL R.Josje Power - pir. 25341 CG
V 1665.00 2155     2021-11-25 HOL R.Vrolijke Mijnwerker - pir. 25341 CG
V 1642.00 1901     2021-11-25 HOL R.Twentana - pir. 15341 CG
V 1655.00 2151     2021-11-25 HOL R.Kristal - pir. 25341 CG
V 1620.00 1916     2021-11-25 HOL R.Columbia - pir. 15331 CG
V 1660.00 2221 2225 * 2021-11-24 HOL R.Montecarlo - pir. 15341 CG
V 1675.00 2154 2210 * 2021-11-24 HOL R.Digitaal - pir. 25342 CG
V 1431.00 1805     2021-11-24 G Smooth Radio, Southend on Sea 2-3 JVN
V 1665.00 1931     2021-11-24 HOL R.De Kleine Man - pir. 25342 CG
V 1035.00 1845     2021-11-24 G Lyca Gold, London 2-4 JVN
V 1642.00 1916     2021-11-24 HOL R.Barones - pir. 25342 CG
V 1620.00 1812     2021-11-24 HOL R.Pecon - pir. 15341 CG
V 828.00 2249 2259   2021-11-23 IRN IRIB-R.Khorasan-e, Jonubi. 24341 CG
V 225.00 2241 2251   2021-11-23 POL Polskie R, Solec Kujawski. 35343 CG
V 549.00 0300     2021-11-23 UKR Ukrainska Radio, Mykolaiv 3-4 YMR
V 693.00 0251     2021-11-23 G BBC R.5 Live, Droitwich 44444 YMR
V 243.00 0444     2021-11-23 DNK Danmarks Radio, Kalundborg 45444 YMR
V 1224.00 1625     2021-11-23 HOL Piratensound, Lemele 1-3 JVN
V 891.00 0314     2021-11-23 TUR TRT 1, Antalya 2-3 YMR
V 918.00 0321     2021-11-23 E Radio Inter, Madrid 1-3 YMR
V 954.00 0346     2021-11-23 CZE CRo Dvojka, Dobrochov 3-4 YMR
V 819.00 2247 2257   2021-11-23 EGY ERTU, Batra. 45343 CG
V 1670.00 1930     2021-11-23 HOL R.Korenklopper - pir. 25341 CG
V 252.00 2243 2253   2021-11-23 IRL RTE-R. 1, Cnoc an Linsigh. 45444 CG
V 1617.00 1932     2021-11-23 HOL R.Marianne - pir. 15341 CG
V 1640.00 1928     2021-11-23 HOL R.Columbia - pir. 25341 CG
V 900.00 0317     2021-11-23 I RAI Uno, Milano 3-4 YMR
V 594.90 2245 2255   2021-11-23 MRC SNRT-Reg., Oujda. 55444 CG

Page: 1 of 124  Records: 3695
16.955 miliseconds